Nokia 6210 Navigator - Licenser

background image

Licenser

Digital rights management

Upphovsrättsinnehavare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights
management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här
enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll.
Med den här enheten kan du använda innehåll som skyddas av WMDRM, OMA DRM 1.0
och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan
innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat
innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan
finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte
användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas
av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger
vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för
säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och
innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas
tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat
innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa
licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om
enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på
enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda
samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer
information.

Vissa licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det
skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Om du vill visa alla licenser som finns i enheten väljer du >

Inställningar

>

Datahant.

>

Licenser

.

background image

68

D a t a h a n t e r i n g

Om du vill visa giltiga licenser som är kopplade till en eller flera mediefiler väljer
du

Giltiga licenser

. Grupplicenser, som kan innehålla flera licenser, visas med

.

Om du vill visa de licenser som ingår i grupplicensen väljer du grupplicensen.

Om du vill visa ogiltiga licenser där tidsperioden för att använda filen har gått ut
väljer du

Ogiltiga licenser

. Om du vill köpa mer användningstid eller förlänga

användningsperioden för en mediefil väljer du en ogiltig licens och

Val

>

Hämta ny licens

. Det går kanske inte att uppdatera licenser om mottagning

av servicemeddelanden är inaktiverad.

Om du vill visa licenser som inte används väljer du

Inaktiva

. Oanvända licenser

har inga mediefiler kopplade till sig.

Om du vill visa detaljerad information, som till exempel giltighetsstatus och
möjlighet att skicka filen, väljer du en licens och markerar den.