Nokia 6210 Navigator - Anslutningshanteraren

background image

Anslutningshanteraren

I anslutningshanteraren kan du identifiera status för dataanslutningar, visa
information om hur mycket data som skickats och tagits emot och avsluta
anslutningar som inte används.

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera
beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter o.s.v.

Välj

>

Inställningar

>

Anslutb.

>

Ansl.hant

.

Om du vill visa anslutningsinformation bläddrar du till en anslutning och väljer

Val

>

Information

.

Om du vill avsluta en anslutning bläddrar du till anslutningen och väljer

Val

>

Koppla från

. Om du vill avsluta alla anslutningar väljer du

Val

>

Koppla från alla

.