Nokia 6210 Navigator - Inställningar för Bluetooth-anslutning

background image

Inställningar för Bluetooth-anslutning

Välj

>

Inställningar

>

Anslutb.

>

Bluetooth

.

Bluetooth

– om du vill slå på eller stänga av Bluetooth

Telefonens synlighet

– om du vill att enheten alltid ska vara synlig för andra

enheter med Bluetooth väljer du

Visas för alla

. Om du vill att enheten ska vara

synlig under en angiven tidsperiod väljer du

Ange period

. Av säkerhetsskäl bör

du använda läget

Ej synlig

så ofta som möjligt.

Namn på min telefon

– ange ett namn på enheten

Fjärransl. SIM-läge

– om du vill att en annan enhet, till exempel en bilsats, ska

kunna använda enhetens SIM-kort via Bluetooth (SIM-åtkomstprofil).

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt
anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten
kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade

background image

71

A n s l u t b a r h e t

i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du först gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om
enheten är låst, anger du låskoden.