Nokia 6210 Navigator - Skicka data

background image

Skicka data

1. Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.

2. Bläddra till det objekt du vill skicka och välj

Val

>

Sänd

>

Via Bluetooth

.

3. Enheten börjar söka efter närliggande enheter. Ihopkopplade enheter anges

med

. För vissa enheter visas endast de unika enhetsadresserna. Om du vill

ta reda på din enhets unika adress anger du koden *#2820# i vänteläget.

Om du har sökt efter enheter tidigare visas först en lista med de enheter som
påträffades under den sökningen. Om du vill starta en ny sökning väljer du

Fler enheter

.

4. Välj den enhet du vill ansluta till.

5. Om ihopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, avges

en ljudsignal och du ombeds att ange ett lösenord. Skapa ditt eget lösenord
och stäm av med användaren av den andra enheten. Du behöver inte komma
ihåg lösenordet.