Nokia 6210 Navigator - Fjärrsynkronisering

background image

Fjärrsynkronisering

Med Synk kan du synkronisera data som kalenderposter, kontakter och
anteckningar med en kompatibel dator eller en fjärrserver.

Välj

>

Inställningar

>

Anslutb.

>

Synk

.

Om du vill skapa en ny profil väljer du

Val

>

Ny synkprofil

och anger de

obligatoriska inställningarna.

Om du vill synkronisera data i huvudvyn markerar du de data du vill synkronisera
och väljer

Val

>

Synkronisera

.