Nokia 6210 Navigator - Talknappstjänst

background image

Talknappstjänst

Talknappstjänsten (PTT, nättjänst) är en Voice over IP-tjänst i realtid (nättjänst).
Med talknappstjänsten kan du kommunicera genom att trycka på en knapp. Vid
kommunikation via talknappstjänsten talar en person medan de övriga lyssnar.
Taltiden för varje gång är begränsad.

background image

73

A n s l u t b a r h e t

Kontakta tjänstleverantören om du vill kontrollera tillgång och kostnad eller
abonnera på tjänsten. Observera att roaming-tjänsterna kan vara mer begränsade
än för normala samtal.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du ange anslutningsinställningar
för tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för att få inställningar för
talknappstjänsten.

Telefonsamtal prioriteras alltid framför samtal med talknappstjänsten.

Välj

>

Program

>

PTT

.