Nokia 6210 Navigator - Talknappstjänstsessioner

background image

Talknappstjänstsessioner

Talknappstjänstsessioner visas som samtalsbubblor i talknappstjänstdisplayen,
med information om talknappstjänstsessionernas status:

Vänta

– visas när du håller samtalsknappen nedtryckt medan någon annan

fortfarande talar under talknappstjänstsessionen

Prata

– visas när du håller samtalsknappen nedtryckt och får tillåtelse att tala

background image

74

T i l l b e h ö r