Nokia 6210 Navigator - USB-anslutning

background image

USB-anslutning

Anslut USB-datakabeln om du vill upprätta en dataanslutning mellan enheten
och en kompatibel dator.

Välj

>

Inställningar

>

Anslutb.

>

USB

och något av följande:

USB-anslutningsläge

– om du vill välja standardläge för USB-anslutningar eller

byta aktivt läge. Välj

PC Suite

om du vill använda enheten med Nokia PC Suite;

Masslagring

om du vill använda filer på minneskortet eller en masslagringsenhet;

Bildöverföring

om du vill använda enheten med en PictBridge-kompatibel skrivare

eller

Mediaöverföring

om du vill synkronisera mediefiler, t.ex. musik, med en

kompatibel version av Windows Media Player.

Fråga vid ansl.

– om du vill att enheten ska fråga efter orsaken till anslutningen

varje gång kabeln ansluts väljer du

Ja

. Om du vill ange att standardläget ska

aktiveras automatiskt väljer du

Nej

.

Efter överföring av data ska du kontrollera att det är säkert att koppla bort
USB-kabeln från datorn.