Nokia 6210 Navigator - 19. Information om batteri och laddare

background image

19. Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Det batteri som ska användas med den här
enheten är BL-5F. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare:
AC-4-, AC-5-, AC-6-, AC-8- eller DC-4-laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och
passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast
batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som
är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder ett icke-godkänt batteri
eller laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge
kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den
för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan
laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

background image

75

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i o c h l a d d a r e

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte
ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema
temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt
eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade
i temperaturer långt under -0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som
ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och
negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har
ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller
det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier
riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om
möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller
skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan
komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett
läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka
medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka
ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor.

Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du
tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat,
tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som
är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.