Nokia 6210 Navigator - Ansluta en USB-datakabel

background image

Ansluta en USB-datakabel

Anslut en kompatibel USB-datakabel
till USB-kontakten.

Välj standard-USB-anslutning
eller byt aktivt läge genom att
välja

>

Inställningar

>

Anslutb.

>

USB

>

USB-anslutningsläge

och

sedan välja önskat läge. Om du vill
ange att standardläget ska aktiveras
automatiskt väljer du

Fråga vid

ansl.

>

Nej

.