Nokia 6210 Navigator - Ansluta ett kompatibelt headset

background image

Ansluta ett kompatibelt headset

Anslut inte produkter som skapar en
utsignal eftersom det kan skada enheten.
Anslut inte någon spänningskälla till
Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller
ett headset som inte har godkänts av Nokia
för användning med denna enhet via Nokia
AV-kontakten ska du vara försiktig med
volymnivåerna.