Nokia 6210 Navigator - Missade händelser

background image

Missade händelser

Navi-statuslampan blinkar långsamt i några minuter efter en missad händelse
(t.ex. ett missat samtal).