Nokia 6210 Navigator - Spärrlösenord

background image

Spärrlösenord

Spärrlösenord (4 siffror) behövs om du använder samtalsspärrar. Du kan få
lösenordet från din tjänstleverantör. Kontakta din operatör om lösenordet
blockerats.