Nokia 6210 Navigator - Vänteläge

background image

Vänteläge

När du har slagit på enheten och den har registrerats i ett nät är den i vänteläge
och klar för användning.

Om du vill ändra väntelägets utseende väljer du >

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Allmänt

>

Anpassa

>

Vänteläge

>

Tema för vänteläge

.

Håll enheten borta från magneter eller magnetfält eftersom de kan göra att vissa program
oväntat aktiveras.