Nokia 6210 Navigator - Offlineprofil

background image

Offlineprofil

Om du vill aktivera offlineprofilen snabbt trycker du kort på på-/av-knappen
i vänteläget och väljer

Offline

. När du vill lämna offlineprofilen trycker du kort

på på-/av-knappen och väljer en annan profil.

När offlineprofilen är aktiv fungerar inga anslutningar till mobilnät. Du kan
fortfarande använda enheten utan SIM-kort och lyssna på radio eller musik med
musikspelaren. Kom ihåg att stänga av enheten där det är förbjudet att använda
trådlösa telefoner.

Viktigt! I offlineprofilen går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller
att använda andra funktioner som behöver mobilnätsignal. Det kan ändå vara
möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du
vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil.
Om enheten är låst, anger du låskoden.

background image

15

E n h e t e n