Nokia 6210 Navigator - Logg

background image

Logg

Om du vill visa missade, mottagna eller gjorda telefonsamtal, SMS,
paketdataanslutningar samt fax- och datasamtal som registrerats av
enheten väljer du >

Logg

.

I vänteläget kan du använda samtalsknappen som genväg till

Uppringda nr

i loggen

Samtalslistor

(nättjänst).

Obs! Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera
beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter o.s.v.

Obs! Vissa timerfunktioner, t.ex. timern för livslängd, kan komma att återställas
vid service eller uppgradering av programvara.