Nokia 6210 Navigator - Röstuppringning

background image

Röstuppringning

Ett röstmärke läggs automatiskt till för alla poster i Kontakter. Använd långa
namn och undvik liknande namn för olika nummer.