Nokia 6210 Navigator - Snabbuppringning

background image

Snabbuppringning

Snabbuppringning är ett snabbt sätt att i vänteläget ringa upp
nummer som du använder ofta. Du måste tilldela telefonnummer till
snabbuppringningsknapparna 2 till 9 (knapp 1 är reserverad för röstbrevlådan)
och ställa in

Snabbuppringning

.

Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp med >

Inställningar

>

Snabbupp

. Bläddra till en knappikon och välj

Tilldela

och kontakten. Om du vill byta nummer väljer du

Val

>

Ändra

.

Om du vill aktivera snabbuppringning väljer du >

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Telefon

>

Samtal

>

Snabbuppringning

>

.

Om du vill ringa upp ett snabbuppringningsnummer håller du ned
snabbuppringningsknappen tills samtalet börjar.