Nokia 6210 Navigator - Operatör

background image

Operatör

Välj

>

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Telefon

>

Nät

och något av följande:

Nätläge

– om du vill välja vilket nät som ska användas (visas bara om

tjänstleverantören stöder detta). Om du väljer

Dual mode

, används GSM- eller

UMTS-nätet automatiskt.

Val av operatör

– Om du vill att enheten ska söka efter och automatiskt välja

ett av de tillgängliga näten väljer du

Automatiskt

. Välj det önskade nätet manuellt

från en lista genom att välja

Manuellt

. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal

med ditt hemnät.

Visning av cellinfo

(nättjänst) – om du vill att enheten ska indikera när den

används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och aktivera mottagning av
cellinfo.