Nokia 6210 Navigator - Samtalsspärr

background image

Samtalsspärr

1. Välj

>

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Telefon

>

Samtalsspärrar

(nättjänst) - om du vill begränsa utgående och inkommande samtal
med enheten.

2. Bläddra till önskat spärralternativ och välj

Val

>

Aktivera

. Om du vill

ändra inställningarna för den här funktionen behövs en spärrkod från
din tjänstleverantör.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.