Nokia 6210 Navigator - Svara på eller avvisa samtal

background image

Svara på eller avvisa samtal

Om du vill svara på ett samtal trycker du på samtalsknappen.

Om du vill stänga av ljudet på ringsignalen väljer du

Ljud av

.

Om du vill avvisa ett samtal trycker du på knappen avsluta, eller väljer

Val

>

Avvisa

. Om du har aktiverat

Om upptaget

för

Vidarekoppling

> vidarekopplas

samtalet om du avvisar det.

Välj

Val

>

Sänd meddelande

om du vill skicka ett SMS som svar till en person som

ringer i stället för att svara på samtalet. Om du vill aktivera SMS-svar och redigera
meddelandet väljer du >

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Telefon

>

Samtal

>

Avvisa med meddelande

och

Meddelandetext

.

Om du vill välja om samtal ska besvaras automatiskt när du öppnar luckan väljer
du

>

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Allmänt

>

Hant. m. lucka

>

Öppna luckan

>

Ändra

>

Svara på ink. samtal

eller

Besvara ej samtal

.

background image

23

S a m t a l s f u n k t i o n e r