Nokia 6210 Navigator - Samtal väntar

background image

Samtal väntar

Tryck på samtalsknappen när du under ett samtal vill svara på ett samtal
som väntar. Det första samtalet parkeras. Du kan pendla mellan två samtal
genom att välja

Pendla

. Du avslutar det aktiva samtalet med avsluta-knappen.

Om du vill aktivera funktionen samtal väntar (nättjänst) väljer du >

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Telefon

>

Samtal

>

Samtal väntar

>

Aktivera

.