Nokia 6210 Navigator - Inställningar för videodelning

background image

Inställningar för videodelning

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session
Initiation Protocol). Innan du kan använda videodelning måste du få en
konfigurerad SIP-profil att använda i enheten av din tjänstleverantör.

Välj

>

Inställningar

>

Tel.inställn.

>

Anslutning

>

Dela video

och något

av följande:

Dela video

– om du vill aktivera eller inaktivera videodelning

SIP-profil

– om du vill välja en SIP-profil

Spara video

– om du vill ange om livevideo ska sparas automatiskt

Prioriterat minne

– om du vill ange att video ska sparas i enhetens minne eller

på minneskortet

Ton för möjlig delning

– om du vill att en ton ska höras när videodelning kan

göras under ett samtal.

Om du vet en mottagares SIP-adress kan du spara den i Kontakter. Välj >

Kontakter

, kontakten och sedan

Val

>

Redigera

>

Val

>

Lägg till information

>

SIP

eller

Dela video

. Ange SIP-adressen (användarnamn@domännamn).

Du kan använda en IP-adress i stället för ett domännamn.