Nokia 6210 Navigator - Krav för videodelning

background image

Krav för videodelning

För videodelning krävs en 3G-UMTS-anslutning (universal mobile
telecommunications system). Kontakta tjänstleverantören och ta reda
på om du har tillgång till ett sådant nät och vilka avgifter som tillkommer
vid användningen av det här programmet.

För att kunna använda videodelning måste du göra följande:

• Se till att enheten är inställd för anslutning person-till-person.

• Kontrollera att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet.

• Kontrollera att det finns en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig

inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du lämnar UMTS-nätet under
en delningssession, avbryts delningssessionen medan röstsamtalet fortsätter.

background image

26

S a m t a l s f u n k t i o n e r