Nokia 6210 Navigator - Epostinställningar

background image

E-postinställningar

Välj

>

Medd.

>

Val

>

Inställningar

>

E-post

>

E-postkonton

, markera

e-postkontot och välj något av följande:

Anslutningsinställn.

– om du vill definiera anslutningsinställningar, till exempel

vilka servrar och protokoll som används

Användarinställn.

– om du vill definiera användarinställningar, till exempel när

meddelanden skickas och om en signatur ska läggas till i varje meddelande

Hämtinställningar

– om du vill definiera hämtningsinställningar, till exempel

vilka delar av meddelandena som ska hämtas och hur många meddelanden
som ska hämtas

background image

34

K o n t a k t e r

Automatisk hämtning

– om du vill definiera inställningar för automatisk

hämtning av meddelanden vid givna intervaller eller när en e-postupplysning
tas emot från servern.