Nokia 6210 Navigator - SMS-inställningar

background image

SMS-inställningar

Om du vill definiera SMS-inställningar, till exempel meddelandecentral och vilken
teckenkodning som används, väljer du >

Medd.

>

Val

>

Inställningar

>

SMS

.