Nokia 6210 Navigator - Servicekommandon

background image

Servicekommandon

Om du vill skicka servicekommandon (även kallade USSD-kommandon), till
exempel aktiveringskommandon för nättjänster, till tjänstleverantören väljer
du

>

Medd.

>

Val

>

Servicekommandon

. Du skickar kommandot genom att

välja

Val

>

Sänd

.