Nokia 6210 Navigator - Servicemeddelanden

background image

Servicemeddelanden

Servicemeddelanden (nättjänst) är meddelanden som kan innehålla
ett textmeddelande eller en adress till en WAP-läsartjänst.

Om du vill ange vilka servicemeddelanden som ska aktiveras och om
meddelandena ska hämtas automatiskt väljer du >

Medd.

>

Val

>

Inställningar

>

Servicemeddelande

.