Nokia 6210 Navigator - Skriva och skicka meddelanden

background image

Skriva och skicka meddelanden

Enheten kan skicka SMS som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande
Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden i serie. Tjänstleverantören
kan debitera för detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa

background image

29

M e d d e l a n d e n

språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas
i ett enskilt meddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas.
Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den
kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa
multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på
den mottagande enheten.

1. Välj

>

Medd.

>

Nytt medd.

och meddelandetypen. Om du vill skapa ett

SMS eller MMS väljer du

Meddelande

. Meddelandetypen ändras automatiskt

beroende på innehållet.

2. I fältet

Till

skriver du telefonnumren eller e-postadresserna till mottagarna

eller väljer mottagare i Kontakter. Tryck sedan på bläddringsknappen. Avgränsa
mottagarna med semikolon (;).

3. Ange ämne för ett MMS eller e-postmeddelande genom att bläddra ned

till fältet

Ämne

. Om ämnesfältet inte visas för ett MMS väljer du

Val

>

Meddelanderubriker

, markerar

Ämne

och väljer

OK

.

4. Bläddra nedåt till meddelandefältet och skriv meddelandet.

När du skriver ett textmeddelande visar meddelandelängdsindikatorn hur
många tecken du kan skriva i meddelandet. 10 (2) innebär exempelvis att
du kan skriva ytterligare 10 tecken, och att texten kommer att skickas som
en serie med två meddelanden.

Om du vill infoga ett objekt, till exempel en bild, ett videoklipp, en
anteckning eller visitkort, i ett MMS eller ett e-postmeddelande, trycker
du på bläddringsknappen och väljer

Infoga innehåll

.

Om du vill spela in ett nytt ljudklipp för ett ljudmeddelande väljer du

Spela in

.

Om du vill använda ett ljudklipp du spelat in tidigare väljer du

Val

>

Infoga

ljudklipp

>

Från Galleri

.

5. Om du vill skicka meddelandet väljer du

Val

>

Sänd

.