Nokia 6210 Navigator - Lägga till en ringsignal

background image

Lägga till en ringsignal

Du kan ange en ringsignal eller videoringsignal för varje kontakt och grupp. Om
du vill tilldela en ringsignal till en kontakt väljer du >

Kontakter

och öppnar

kontakten. Välj

Val

>

Rington

och sedan ringsignalen. Om du vill lägga till en

ringsignal till en grupp bläddrar du till höger till listan över grupper och bläddrar
till en kontaktgrupp. Välj

Val

>

Rington

och gruppens ringsignal. Om du vill ta bort

ringsignalen för en person eller grupp väljer du

Standardton

som ringsignal.