Nokia 6210 Navigator - GPS-data

background image

GPS-data

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats, positionsinformation om
den plats där du är samt reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd och
ungefärlig restid till målet.