Nokia 6210 Navigator - Vägvisning

background image

Vägvisning

Starta vägvisningen utomhus. Välj >

Program

>

GPS-data

>

Navigering

.

Med vägvisning visas den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet,
mätt i en rät linje. Alla hinder på vägen, till exempel byggnader och naturliga
hinder, ignoreras. Höjdskillnader tas inte med när avstånd beräknas.
Vägvisningen är bara aktiv när du rör på dig.

Ställ in resans mål genom att välja

Val

>

Ange mål

och ett landmärke som mål,

eller ange latitud- och longitudkoordinater. Om du vill ta bort målet väljer du

Avbryt navigering

.

background image

44

G a l l e r i