Nokia 6210 Navigator - Extratjänster för Kartor

background image

Extratjänster för Kartor

Trafik- och vägledningsinformation och tillhörande tjänster skapas av tredje
parter som inte tillhör Nokia. Informationen kan vara felaktig eller ofullständig
i någon utsträckning och finns inte överallt. Förlita dig aldrig enbart på
ovanstående information och tillhörande tjänster.

Om du ska ladda ned extratjänster kan det innebära att stora mängder data måste överföras
via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om
avgifter för dataöverföring.