Nokia 6210 Navigator - Om Kartor

background image

Om Kartor

Med Kartor kan du se den aktuella positionen på kartan, bläddra bland kartor för
olika städer och länder, navigera till en destination med röstvägledning, söka efter
adresser och olika intressanta platser, planera resor från en plats till en annan
samt spara platser som landmärken och skicka dem till andra enheter. Du kan
också köpa extratjänster, till exempel reseguider och trafikinformation. Dessa
tjänster finns inte i alla länder och regioner.

background image

38

P o s i t i o n

Vissa kartor kan finnas förinstallerade på minneskortet i enheten. Du kan hämta
fler kartor via Internet med programmet Nokia Map Loader på datorn. Se ”Hämta
kartor”, sid. 40.

Kartor utnyttjar GPS. Du kan definiera de positioneringsmetoder som enheten
använder. Se ”Positioneringsinställningar”, sid. 36. För den mest exakta
positionsinformationen ska du antingen använda den interna eller en extern
GPS-mottagare.