Nokia 6210 Navigator - Planera en rutt

background image

Planera en rutt

Om du vill planera en rutt väljer du en plats på kartan eller söker efter en plats,
trycker på bläddringsknappen och väljer

Lägg till i rutt

.

Om du vill lägga till fler platser för din rutt väljer du

Alternativ

>

Lägg till

ruttpunkt

och söker efter platsen.

Om du vill redigera rutten trycker du på bläddringsknappen och väljer

Ändra rutt

.

Om du vill definiera inställningarna för rutten väljer du

Alternativ

>

Inställningar

.

Om du vill visa rutten på kartan väljer du

Alternativ

>

Visa rutt

.

Om du vill navigera till målet med bil eller till fots väljer du

Alternativ

>

Börja

köra

eller

Börja gå

.

Om du vill spara rutten väljer du

Alternativ

>

Spara rutt

.

background image

42

P o s i t i o n