Nokia 6210 Navigator - Satellitstatus

background image

Satellitstatus

Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten
tar emot satellitsignaler väljer du >

Program

>

GPS-data

>

Position

>

Val

>

Satellitstatus

.

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn med
satellitinformation. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från
satellitsignalen för att kunna beräkna koordinaterna för din position blir
stapeln mörkblå.