Nokia 6210 Navigator - Huvudvy

background image

Huvudvy

Om du vill spara och ordna dina bilder, videoklipp, musikspår, ljudklipp, spellistor,
länkar för direktuppspelning, RAM-filer och presentationer väljer du >

Galleri

.

Om du vill kopiera eller flytta filer till enhetens minne eller till minneskortet
väljer du mappen (till exempel

Bilder

), bläddrar till filen (eller trycker på # om du

vill markera flera filer) och väljer

Val

>

Organisera

. Välj sedan det minne du vill

kopiera eller flytta filerna till.

Om du vill skapa nya mappar för bilder och videoklipp väljer du

Bilder

eller

Videoklipp

>

Val

>

Organisera

>

Ny mapp

. Välj därefter minnet. Ange ett namn

på mappen. Om du vill flytta bilder och videoklipp till en mapp du har skapat,
markerar du filerna och väljer

Val

>

Organisera

>

Flytta till mapp

och

sedan mappen.

Om du vill använda en bild som bakgrundsbild att visa under samtal väljer
du

Bilder

och bläddrar till bilden. Välj

Val

>

Använd bild

>

Ange som bakgrund

eller

Ange som samtalsbild

. Om du vill tilldela bilden till en kontakt väljer du

Tilldela kontakt

.

Om du vill ange ett videoklipp som videoringsignal väljer du

Videoklipp

och

väljer videon. Välj

Val

>

Använd video

>

Använd som rington

. Om du vill tilldela

videoklippet till en kontakt väljer du

Tilldela kontakt

.

background image

45

G a l l e r i