Nokia 6210 Navigator - Redigera bilder

background image

Redigera bilder

Om du vill öppna bildredigeraren i Galleri bläddrar du till bilden och väljer

Val

>

Redigera

.

Om du vill visa en bild i helskärmsläge, och när du vill återgå till normal visning,
trycker du på *.

Om du vill rotera en bild medurs eller moturs trycker du på 3 eller 1.

Du kan zooma in eller ut genom att trycka på 5 eller 0.

Du flyttar inom en zoomad bild genom att bläddra uppåt, nedåt, åt vänster eller
åt höger.

Om du vill beskära eller rotera bilden, justera ljusstyrka, färg, kontrast eller
upplösning, och lägga till effekter, text, clipart eller en ram i bilden, väljer du

Val

>

Använd effekt

.