Nokia 6210 Navigator - Redigera videoklipp

background image

Redigera videoklipp

Om du vill redigera videoklipp i

Galleri

och skapa anpassade videoklipp bläddrar

du till ett klipp och väljer

Val

>

Videoredigering

>

Val

>

Redigera videoklipp

.

I videoredigeraren finns två tidslinjer: Tidslinjen för videoklipp och tidslinjen
för ljudklipp. Bilder, text och övergångar som läggs på ett videoklipp visas på
tidslinjen för videoklipp. Du växlar mellan tidslinjerna genom att bläddra
uppåt eller nedåt.