Nokia 6210 Navigator - Visa bilder

background image

Visa bilder

Om du vill visa bilder i Galleri bläddrar du till bilden och väljer

Öppna

.

Tryck på bläddringsknappen om du vill öppna verktygsfältet när en bild visas.

Zooma in eller ut i en bild med * eller #.