Nokia 6210 Navigator - Spela in videoklipp

background image

Spela in videoklipp

1. Aktivera huvudkameran med kameraknappen. Om du vill aktivera kamera

två öppnar du verktygsfältet genom att bläddra till höger eller vänster. Välj .
Om kameran är i bildläge (

) bläddrar du till vänster eller höger så att

verktygsfältet öppnas och väljer

.

2. Tryck på kameraknappen om du vill börja spela in med huvudkameran.

Om du vill börja spela in med kamera två väljer du

Spela in

. En ton hörs

när inspelningen startar.

Om du vill zooma in eller ut på objektet med huvudkameran trycker du på
volymknapparna eller bläddrar uppåt eller nedåt om du använder kamera två.

3. Tryck på kameraknappen om du vill sluta spela in med huvudkameran. Om

du vill sluta spela in med kamera två väljer du

Stopp

. Videoklippet sparas

automatiskt i mappen Videoklipp i Galleri. Se ”Galleri”, sid. 44. Videoklippets
största längd bestäms av det tillgängliga minnet.

Du kan göra paus när som helst under inspelningen med

Paus

. Videoinspelningen

avbryts automatiskt om inspelningen är pausad och ingen knapp trycks ned inom
en minut. Om du vill fortsätta med inspelningen väljer du

Fortsätt

.