Nokia 6210 Navigator - Ta bilder

background image

Ta bilder

Huvudkameran
1. Aktivera kameran med kameraknappen.

2. Zooma in eller ut med volymknapparna.

background image

48

K a m e r a

3. Du kan låsa fokus på ett

objekt genom att trycka ned
kameraknappen till hälften.

Tryck ned kameraknappen när du
vill ta en bild.

Kamera två
1. Om du vill aktivera kamera två trycker du på kameraknappen, öppnar

verktygsfältet genom att bläddra till höger eller vänster och väljer .

2. Om du vill zooma in eller ut, bläddrar du uppåt eller nedåt.

3. Ta en bild med

Ta foto

.

Stäng kameran
Stäng kameran med

Val

>

Avsluta

.

Om du öppnar Galleri från kameran stängs den.