Nokia 6210 Navigator - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och
bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att
garantin täcker eventuella skador.

Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som
fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet
och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar
och elektroniska komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden
för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur
kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

background image

77

Y t t e r l i g a r e s ä k e r h e t s i n f o r m a t i o n

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan
kretskorten och finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel
för att rengöra enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal
användning.

Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensorns linser) med en
mjuk, torr trasa.

Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända
antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta
mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Använd laddaren inomhus.

Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och
kalenderanteckningar.

För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga
av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte
fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering

Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att
alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas
till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra
länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad
sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och
återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer
som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant.
Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt
produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.