Nokia 6210 Navigator - Support- och kontaktinformation från Nokia

background image

Support- och kontaktinformation från Nokia

Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter de senaste
handböckerna, ytterligare information samt hämtning av filer och tjänster för eller
om din Nokia-produkt.

På webbplatsen kan du få information om hur du använder Nokias produkter
och tjänster. Om du behöver kontakta kundservice läser du listan med lokala
Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Om du behöver underhållstjänster kan du söka efter närmaste Nokia Care-kontakt
på www.nokia.com/repair.